کیفیت چاپ روی لیوان سابلیمیشن

کیفیت چاپ روی لیوان سابلیمیشن

کیفیت چاپ روی لیوان سابلیمیشن

گاها اتفاق افتاده است که در هنگام چاپ تصاویر چهره اشخاص بر روی ماگ های سابلیمیشن زیر چشم ها , زیر گونه ها به رنگ قهوه ای روشن ترکیب با رنگ نارنجی زرد در می آید و یا حتی رنگ موهای شخص به رنگی نارنجی تغییر می کند یا اینکه تصویر چهره نه تنها بصورت واضح بر روی کاغذ چاپ نمی شود بلکه رنگ های چاپ تکه تکه و ناواضح چاپ می شود .در این پست در خصوص حل و رفع این مشکلات بصورت جداگانه توضیح خواهیم داد.در نظر داشته باشید که 99% از مواقع کیفیت چاپ وابسته به تمیز بودن هد پرینتر شما می باشد چراکه مهترین عامل در چاپ یکدست رنگ ها بر روی کاغذ چاپ دقیقا هد پرینتر شماست که تنها با یک نازل چک ساده می توانید آماده بودن آن برای چاپ یکدست و تمیز را متوجه شوید.