"> فروشگاه مواد خام سابلیمیشن چهاپه

فروشگاه چهاپه

مواد خام سابلیمیشن و دستگاه پرس حرارتی

کاشی 5*5 خام سابلیمیشن
ناموجود

کاشی 5*5 خام سابلیمیشن

5X5 سانتیمتر اکلیلی

4000 تومان


کاشی 10*10 خام سابلیمیشن
ناموجود

کاشی 10*10 خام سابلیمیشن

10X10 سانتیمتر اکلیلی

10000 تومان


کاشی 20*20 خام سابلیمیشن
ناموجود

کاشی 20*20 خام سابلیمیشن

20X20 سانتیمتراکلیلی

18000 تومان