آموزش چاپ روی پدموس

چاپ به روش سابلیمیشن روی پدموس

آموزش چاپ عکس روی پدموس به روش سابلیمیشن

چاپ بر روی پدموس های مختص چاپ سابلیمیشن بسیار ساده است بطوری که تنها کافیست دمای پرس را بر روی 180 درجه سانتیگراد و زمان را بر روی 40 ثانیه تنظیم کنید.طرح مورد نظر را در صورت تمام صفحه بودن با استفاده از کاغذ ترنسفر مرغوب و به اندازه 2.5 میلیمتر از چهار طرف بزرگ تر از سطح پدموس چاپ کنید و اجازه دهید که جوهر چاپ شده بر روی کاغذ به کلی خشک شود.پس از این مرحله سطح چاپ شده کاغذ را رو به بالا و بر روی سطح صاف قرار دهید و سطح قابل چاپ پدموس را بر روی کاغذ قرار دهید و با استفاده از چسب نسوز پدموس را بر روی کاغذ فیکس کنید.کافیست پدموس را زیر پرس در دمای 180 درجه سانتیگراد و به مدت 40 ثانیه پرس کنید.فراموش نکنید که طرح مورد نظر را می بایست میرور و برعکس کنید و در هنگام پرس کردن ,کاغذ رو به بالا و در معرض حرارت پرس قرار گیرد و نه پدموس.