آموزش چاپ روی پازل

چاپ به روش سابلیمیشن روی پازل

آموزش چاپ عکس روی پازل به روش سابلیمیشن

چاپ طرح دلخواه شما بر روی انواع پازل بازی بصورت تمام صفحه در دمای 180 درجه سانتیگراد و در زمان 60 ثانیه صورت می گیرد.تنها کافیست طرح مورد نظر خود را در صورت تمام صفحه چاپ بودن 2.5 میلیمتر از هر چهار طرف پازل بزرگ تر طراحی کنید و بر روی کاغذ ترنسفر بصورت آینه وار چاپ کنید.اجازه دهید طرح چاپ شده بر روی کاغذ بین 1 تا 3 دقیقه بصورت کامل خشک شده و بعدا سطح چاپ شده کاغذ را رو به بالا و بر روی یک سطح مسطح قرار داده و سطح قابل چاپ پازل را بر روی طرح چاپ شده قرار دهید و با چسب نسوز هر دو را بر روی هم فیکس کنید.در مرحله بعد سطح قابل چاپ پازل را رو به پرس قرار داده و پرس را ببندید. پس از گذشت 60 ثانیه زمان طرح شما بر روی پازل بصورت کامل چاپ خواهد شد. درصورتی که بخشی از طرح چاپ نشده باشد دلیل این است که فشار پرس به اندازه کافی نبوده است در اینصورت فشار پرس را بیشتر کنید بطوری که با کمی فشار بر روی اهرم پرس , پرس بسته شود