فیلم چاپ dtf

سایز A3+

فیلم چاپ DTF یا کاغذ ترنسپرنت چاپ DTF یکی از مواد مصرفی این روش از چاپ است که یک طرف براق و یک طرف مات است که بر روی طرف مات فیلم چاپ انجام می شود. فیلم ترنسپرنت DTF در بسته های یکصد برگی در سایز A3 قابل ارائه می باشد. این نمونه از فیلم قابلیت جذب رنگ بسیار بالا و همچنین سطح صاف و بدون برجستگی دارد.

فیلم چاپ dtf

سایز 30 سانتیمتری

رول فیلم چاپ DTF یا کاغذ ترنسپرنت چاپ DTF یکی از مواد مصرفی این روش از چاپ است که یک طرف براق و یک طرف مات است که بر روی طرف مات فیلم چاپ انجام می شود. فیلم ترنسپرنت DTF در عرض 30 سانتیمتر و طول 100 متر قابل ارائه می باشد. این نمونه از فیلم قابلیت جذب رنگ بسیار بالا و همچنین سطح صاف و بدون برجستگی دارد.