دستگاه چاپ ماگ ماشین

دستگاه چاپ ماگ دوقلو مدل ماگ ماشین مناسب چاپ دو ماگ بصورت همزمان و یا چاپ یک ماگ بصورت جداگانه.

دستگاه چاپ ماگ دوقلو مدل ماگ ماشین مناسب چاپ دو ماگ بصورت همزمان و یا چاپ یک ماگ بصورت جداگانه.

دستگاه چاپ ماگ ماشین
نام محصول مدل محصول قیمت قبل قیمت جدید موجودی خرید
دستگاه چاپ ماگ ماشین مدل ماگ ماشین و بدون گارانتی 8500000 7900000 موجود خرید
none